Omlag ein av ti utanfor Den norske kirke

Tilskot til trus- og livssynssamfunn

New Articles

Det kongelige Kulturdepartement kom i 2016 med beregningsgrunnlag for kommunale tilskot til trus- og livssynssamfunn. Her står det at – tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.