lørdag 14.07 2018

Vil skape geoturisme i gamal gruve i Dalsbygda

Finn gull og diamantar i sunnmørsfjell

Norddal kan bli senter for geoturisme når eit museum og opplevingar i ei ekte gruve kjem på plass i bygda.

Bønder treng hjelp

Tine fyller mjølkebilane med vatn

Tine har gitt tilbod til over 500 bønder om å få køyrd vatn til seterdrifta, slik at dyra kan bli lenger på utmarksbeite under fôrkrisa.

fredag 13.07 2018

Laks i Strandaelva

-Må ta vare på kultiveringsarbeidet

Strandaelva er ei av dei mest sosiale lakseelvane i landet. Bortsett frå eit par hundre meter som er bortleigd, er elva open for alle.

Dei satsar på sommar på Strandafjellet

– Ute i Europa satsar fleire skisenter på sommarturisme. Vi kan ikkje vere noko dårlegare på Stranda.

Fotballgruppa med nyvinning

– Bli med på rebusløp

Rebusløp frå Svartevatnet til Roaldshornet er nyvinninga frå Stranda IL fotball i år.

torsdag 12.07 2018

Oppleving

Hellesylt frå fire himmelretningar

Ordet fotografi kjem frå gresk, og betyr å teikne med lys: Foto (lys) – grafi (skrive, teikne).

Roger Lillebø sluttar i skulen etter 42 år

– Dei små skulane har godt læringsmiljø

– Eg trur læringsmiljøet er best på skular der lærarane har god tid til elevane, seier Roger Lillebø (70).

Geiranger

Null promille

Politiet har hatt promillekontroll i Gerianger.

Nytt kryss og bru i Hevsdalen på FV60

Fylkesmannen vil ha ny handsaming

Fylkesmannen sender kommunen sitt vedtak om å oreigne Sætrevegen tilbake for ny handsaming, og meiner saka ikkje er godt nok opplyst.

Geiranger

Camping kan bli brannfelle

- Eigarar av campingplassar tek på seg eit stort ansvar dersom ein lar seg overtale av gjestar til å parkere tett, seier brannsjef Inge Teigen i Stranda.

Fylkesmannen åtvarar

Mykje ulovleg fiske

Statens naturoppsyn vil følge strengare opp brot på reglar om fiske etter laks og sjøaure.

Dropper miljøkrav?

Ferjene ute på anbod

Ferjesambanda Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda er no ute på anbod.

Norsk forsking

Elbilar med 1.000 km rekkjevidd

Norske forskarar har knekt ein kode som kan gje elbilar, mobiltelefonar, nettbrett og annan teknologi mykje høgare batterikapasitet enn i dag.

Slogen

Skal intervjue ungdom

Åshild Eikemo Lundh nyttar sommarferien til ei historisk kartlegging av friluftsliv.

onsdag 11.07 2018

Departementet seier nei til å omgjere avslag på konsesjon

Landbruks- og matdepartementet vil ikkje realitetshandsame avslag på kjøp av landbrukseigedom i Stranda kommune.

Tek ikkje ekstragebyr

Legekontoret i Stranda nyttar ikkje den omstridde taksten som har skapt mykje støy i Sykkylven.

Alle inn på idrettsfag

fredag 06.07 2018

Tørke gjer formangel i Sør-Noreg

– Ver med og bidra

Møre og Romsdal bondelag ber lokale bønder vere med å bidra til å løyse forkrisa i Sør-Noreg.