onsdag 23.09 2020

Busstilbodet på Indre

Konsekvensar for Ålesund-Stryn om streiken blir trappa opp

Strandaordførar på nominasjonsliste

Fjerdevalg til stortinget

Tok si fyrste meisterskapsmedalje

Syklar vidare mot neste sesong

- Vi har ei forplikting om å tenkje økonomisk

Rådmann Åse Elin Hole meiner at ein mellombels reduksjon av stillinga som dagleg leiar av Frivilligsentralen er nødvendig. Det har vore stor uvisse knytt til utgifter med omsyn til koronasitasjonen, seier ho.

Naboklage på støy på Ødegård

Luftfartstilsynet krev oversikt over helikoptertrafikken

- Trasig for ungdommen

Styret i Stranda Frivilligsentral er bekymra for at eit foreslått nedtrekk i stillinga ved Frivilligsentral vil føre til færre tilbod til ungdommen. Emma Andrine Fjellanger, leiar av Stranda ungdomsråd, er einig: – Dette kan få negative konsekvensar for ungdomsmiljøet på Stranda, seier ho.

tirsdag 22.09 2020

Utsett frist for spreiing av husdygjødsel

Forlenga spreiefrist

For kort avstand under skoleopprusting til skuleskyss

Fryktar for sikkerheita til skulebarna

mandag 21.09 2020

Fylkesmannen avviser klage på Skafjell-planane

Nybø varslar kraftig innstramming i ny reiselivspakke

Lærerikt senior-NM for lokalt stortalent

To stikker i ein smekk

Ungdommane stilte på ryddesjau

torsdag 17.09 2020

Skjerpa karantenekrav på omsorgssentra i kommunen

Slår alarm om tilbodet til barn og unge på Stranda

onsdag 16.09 2020

Ønsker prinsipp-vedtak om bruk av regnbogeflagget

Ein tur fylt av glede og inntrykk

Reisebrev frå Kenya

tirsdag 15.09 2020

Ryddar opp i gamalt rot

- Etterlengta dugnad

mandag 14.09 2020

Meir offensiv sykling

Tok si fyrste medaljea