onsdag 23.05 2018

På dagsbesøk

Lesarinnlegg om Svemorka-utbyggingane

Stranda kommune med 35,1 millionar kroner i tap?

Forskarar fryktar at så mange som ein tredjedel av elevane strever på skulen

– For mange som ikkje har det bra

Stor auke frå hausten

Ringstad skule kjem frå hausten av til å få ei stor auke i talet på elevar som treng spesialundervising.

Kommunestyremøte onsdag

Ekornes-styret anbefaler sal til kinesisk selskap

Det kinesiske selskapet Qumei Home Furnishing har lagt inn bod på møbelkonsernet Ekornes så framt det får eit fleirtal av aksjane. Styret anbefaler sal.

Nye personvernreglar utløyser skred av E-postar

Den siste tida har mange av oss fått innboksen fylt opp av E-postar som ber oss godkjenne lagring av personopplysningar. Bakgrunnen er nye reglar frå 1. juli.

tirsdag 22.05 2018

Femte sommaren med turistauke

Saknar skilting og brøytebidrag

Lesarinnlegg

Vaktbikkja

Inviterer til ny fotball-dyst

Framhus fotballklubb inviterer til ny bedriftscup i fotball, som går føre seg 23. juni på Hjellehøla stadion.

mandag 21.05 2018

Brev til rådmannen

Prekært for kulturhuset

I eit brev til rådmannen blir den økonomiske stoda for Storfjord kulturhus omtalt som "prekær".

Død person funne i fjøra

- Ei tragisk ulukke

Personen som vart funne i fjøra nord for Stranda tettstad søndag kveld, var brite.

søndag 20.05 2018

Hellesylt vassverk

Konkurrerer om beste drikkevatn i fylket

Hellesylt vassverk er med i konkurransen om å kåre det beste drikkevatnet i Møre og Romsdal.

Død person funne i fjøra

Politiet melder like etter 2130 søndag kveld at ein død person er funne i fjøra i Stranda kommune.

fredag 18.05 2018

Tek musikkfestival til Stranda

Musikkfestivalen Fjord Cadenza kjem til Stranda i år. Strandarane kan sjå fram til klassiske meisterverk i spektakulære omgjevnadar både i Geiranger og på Roaldspaviljongen i august.

3

Kommunestatistikken for 2018

Innvandrarar held folketalet stabilt

Manglande refusjon frå utbygginga i Svemorka

Kontrollutvalet kritisk

Grunna feil i prosessen rundt utbyggingane av VA-anlegg i Svemorka, har kommunen gått glipp av millionbeløp.