Samferdsleutvalet har møte neste veke

Vil søkje om midlar til "verdas lengste berg- og dalbane"

Fylkesrådmannen går inn for å søkje samferdsledepartementet om planleggingsmidlar for å få fulllført reguleringsplanen for Tomasgard-Røyrhus bru.  Foto: Stine Bjørdal

New Articles

Regjeringa har i framlegg til statsbudsjett for 2020 foreslått eit tilskott på 100 millionar kroner til fylkesvegar med særleg stor næringstransport.