Gebyrsatsar for sjølvkostområda 2020

Kun satsane for avløp blir uendra

Rådgivar Ole Martin Gulla i EnviDanAS (tidlegare Momentum AS) la fram prognose og forslag til gebyrsatsar på sjølvkostområda i ei orientering til kommunestyret onsdag ettermiddag.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

New Articles

Kommunestyret handsama onsdag ettermiddag betalingssatsene for 2020 på sjølvkostområda i Stranda kommune. Sjølvkostområda er vatn, avløp, slam, renovasjon og feiing.