Strategisk næringsplan

Åtvara mot "død" plan

-Den Strategiske Næringsplanen må ikkje bli ein hyllevarmar, men bli konkret handling.

Pål Morten Ringstad ved Langlo AS er ein av dei frå næringslivet som har vore med og gitt innspel til den første næringsplanen i Stranda si historie. Han håper planen ikkje berre blir liggjande i ein skuff.  Foto: Johan Behrentz

New Articles

Det seier Pål Morten Ringstad i møbelverksemda Langlo As. Han er ein av dei som har vore med å gitt innspel til den nye næringsplanen for Stranda, som vart vedteken i det siste kommunestyret.