Vegvesenet oppmodar om å vise omsyn i ferjekø

  Foto: Arkivfoto: Eivind Louis Helset

New Articles

Køar knytt til ferjesambanda kan bli eit aukande problem når Noreg no opnar for utanlandske turistar. Vegvesenet som er oppdragsgivar for 16 ferjesamband på riksvegnettet, oppmodar om å vise omsyn og følgje smittevernreglane.

– Vi er særs opptekne av trafikktryggleik og håpar alle som ferdast på vegane i Noreg viser omsyn, har tolmod og ikkje snur i køane. Vi oppmodar i tillegg alle til å halde seg oppdatert på smittevernreglane, seier fungerande avdelingsleiar for Ferjeavdelinga i Statens vegvesen Victor Størdal i ei pressemelding.

Vegvesenet tipsar òg om at ein kan ta fleire alternative reiseruter til populære reisemål. Til dømes kan ein reise til og frå Lofoten via Narvik, med mindre trafikkerte ferjesamband som Drag-Kjøpsvik eller Bognes-skarberget. Ferjene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst tek færre personar enn normalt på grunn av omsyn til rådet frå helsestyresmaktene om smittevern.

Vegvesenet tipsar òg om at det er mindre kø om morgonen og kvelden, og at køane først og fremst oppstår midt på dagen. Ein kan òg førehandsbestille plass på nokre av ferjene, direkte hos ferjeselskapet.