Landa på taket

Bil av vegen

Ein personbil enda av vegen ved Fjørstad.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

New Articles

Politiet MøreRomsdal

@PolitiMRpd

#Stranda. #Fjørstad kl. 0840: Trafikkuhell en bil kjørt av veien og ligger på taket. En person i bilen og han er fraktet til Ålesund sykehus. Ingen mistanke om promille. Det er glatt ved bane på stedet. Bilberging er på stedet.