Kronikk frå Fylkesmannen

Mobbetala går ned i Møre og Romsdal

Konstituert Fylkesmann Rigmor Brøste. Foto: Johan Behrentz  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

Elevundersøkelsen er eit viktig verktøy for vidareutvikling og kvalitetssikring av læringsmiljøet til elevar i grunnskulen og vidaregåande opplæring. Undersøkinga blir gjennomført kvar haust og er obligatorisk på 7. trinn, 10. trinn og VG1.