Nytt vikingfunn i Vestfold

Det er gjort eit nytt vikingfunn i Vestfold. Måndag blir det presentert på Borre. – Dette er med på å styrke vår eigen historiske identitet, seier fylkesordførar.
innenriks

Det er førebels ikkje kjent kva funnet, som skal presenterast for offentlegheita på Midgard vikingsenter, består av.

Det er klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som skal presentere funnet, saman med sjef for kulturarv Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune. Fylkesordførar i Vestfold Rune Hogsnes vil òg vere til stades under presentasjonen.

Bra merkevare

– Vi vestfoldingar veit at vi bur i vikingfylket, og dette funnet stadfestar denne stillinga. Vi har lenge satsa på vikingtida, ikkje minst når det gjeld kartlegging og forvalting av arven vår. Vi satsar i tillegg store middel på formidling av vikingtida, seier Hogsnes til NTB.

Han meiner det nye vikingfunnet er viktig for Vestfold, der ei rekke viktige funn har vorte gjort tidlegare. Mellom anna vart både Osebergskipet og Gokstadskipet grave fram i Vestfold.

– Dette er med på å styrke vår eigen historiske identitet og attraksjonsverdi. Det er få merkevarer som sel betre enn «Viking», seier fylkesordføraren.

Verdsarvliste

Det er tidlegare gjort forsøk på å få Noregs vikingarv innlemma på UNESCOs verdsarvliste, og Gansum meiner det no er på høg tid.

– Dette funnet er viktig og underbyggjer kulturarven frå vikingtida i Vestfold. I Vestfold er det stor politisk utolmodigheit knytt til å få skipshaugane Oseberg, Gokstad og Borre inn på verdsarvlista, siger Gansum til NTB.

I desember vart det kjent at ein mann med metalldetektor hadde komme over fleire store skipsnaglar på eit jorde ved Jarlsberg hovudgard, skreiv Tønsbergs Blad. Naglane som vart funne er så kraftige at dei kan ha tilhøyrt eit skip på over 15 meters lengde, ifølgje Gansum.


(©NPK)