Talet på positive influensaprøvar har stige

Talet på og delen influensapositive laboratorietestar har igjen stige dei siste fire vekene. I veke 7 kom delen så vidt opp på høgt nivå.
innenriks

Talet på legekonsultasjonar for influensa i Noreg har auka dei siste vekene, men ligg framleis på eit lågt nivå, 1,5 prosent.

Det kan enno komme ytterlegare auke i influensaaktiviteten, skriv Folkehelseinstituttet i vekerapporten sin.

Det har så langt denne sesongen ikkje vore eitt klart dominerande virus. Dei to vanlegast influensavirusa har vore A subtype H3N2 og influensa B, genotype Victoria.

Region vest hadde høgast del influensaliknande sjukdom, med 1,8 prosent, medan region nord låg lågast, med 1 prosent. Delen dobla seg i region sør dei siste tre vekene, til 1,4 prosent.

Det er varsla fem utbrot av influensa ved helseinstitusjonar så langt denne sesongen. Etter ein viss stagnasjon som er ganske typisk for vekene etter nyttår, er influensaviruspåvisingar no aukande igjen.


(©NPK)