Raudt vil ha gradvis aukande avgifter på flyreiser

Partiet Raudt vil at dei som reiser ofte og dyrt skal betale meir i avgifter enn dei som flyg sjeldan og på økonomiklasse.
innenriks

Opptil 2 milliardar kroner i året anslår Raudt at forslaga deira til ny flyreiseavgift vil bidra med i statskassa, skriv Dagsavisen. Forslaget medfører at reisande på ein dyr businessplass til utlandet må betale opptil 3.000 kroner i avgift dersom det allereie er gjennomført fem slike reiser innan det same kalenderåret.

For den første flyreisa vil det ikkje vere noka avgift i det heile, men etter ho vil avgifta komme på og bli gradvis høgare avhengig av reisemål og type billett.

– Vi fremjar forslaget for å byggje opp ein ny flysektor som ein del av å løyse klimakrisa på ein rettferdig måte, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til avisa.

Samtidig meiner han det er for mange unødvendige flyreiser i Noreg og vil ha eit system som kan føre til meir miljøvennlege val. Det blir lagt opp til å skjerme fleire flyplassar rundt om i Noreg.

– Poenget er å avgiftsbeleggje dei som flyg mest, for det er dei som har dei største utsleppa, men også dei økonomiske midlane til å berre halde fram som før straks koronakrisa er over. Vi må få slutt på overflødige flyreiser mellom storbyane og uendeleg med langhelgar til Paris og New York til kampanjepris, seier Moxnes.

(©NPK)