Kripos involvert i europeisk gigantaksjon mot kryptert, kriminelt nettverk

Kripos har delteke i ein omfattande europeisk aksjon mot ei kryptert kommunikasjonsteneste som i stor utstrekning skal ha vorte brukt av organiserte kriminelle.
innenriks

Operasjonen har vore retta mot organiserte kriminelle nettverk i ei rekkje land, medrekna Noreg, opplyser Kripos i ei pressemelding torsdag – kort tid etter at Europol og Eurojust heldt pressekonferanse om den oppsiktsvekkjande politiaksjonen.

Den internasjonale operasjonen har avdekt og forhindra valdsangrep, korrupsjon, drapsforsøk og narkotikakriminalitet i stor skala, ifølgje ei pressemelding frå dei to EU-organisasjonane.

– Dei siste månadene har etterforskinga gjort det mogleg å fange opp, dele og analysere fleire millionar meldingar utveksla mellom kriminelle i samband med planlegginga av alvorleg kriminalitet, heiter det i ei melding frå Eurojust.

Kripos skriv at dei over ein periode har fått informasjon som er avdekt gjennom etterforskinga, som har vore leidd av Nederland og Frankrike. EUs samarbeidsorganisasjonar for politi og justisstyresmakter – Europol og Eurojust – har koordinert operasjonen.

Noreg har sidan 2001 vore knytt til Europol gjennom ein særavtale og vart med i Eurojust sidan 2005.

Krypterte telefonar

Etterforskinga har vore retta mot EncroChat og EncroPhone, som tilbyr avansert kryptert kommunikasjon mellom brukarar, som ifølgje Europol og Eurojust i stor grad har vore organiserte kriminelle.

Fransk politi og påtalemakt starta i 2017 etterforsking av spesielle telefonar som bruker det krypterte kommunikasjonsverktøyet EncroChat. Desse telefonane dukka regelmessig opp i operasjonar retta mot organiserte, kriminelle grupper. Gjennombrotet kom då politiet klarte å utvikle ei teknisk innretning som gjekk bak krypteringa og gjorde det mogleg å avlese meldingar mellom kriminelle i sanntid.

Totalt er rundt hundre millionar meldingar avlesne og delt med politi og justisstyresmaktene i relevante land.

– Ved inngangen til 2020 var EncroChat ein av dei største tilbydarane av kryptert, digital kommunikasjon med ein høg del brukarar som tilsynelatande var involverte i kriminalitet. Brukarane var i særleg stor grad i avsendar- og mottakarland for kokain og cannabis, i tillegg til sentera for kvitvasking av pengar, skriv Eurojust.

– Tunge kriminelle miljø

– Med bakgrunn i informasjon Kripos har fått gjennom dette samarbeidet, har det vorte sett i verk fleire omfattande etterforskingar i Noreg. Felles for desse etterforskingane er at dei alle rettar seg mot tunge kriminelle miljø med internasjonal tilknyting, seier leiar Eivind Borge for etterforskingsavdelinga ved Kripos.

Han vil ikkje konkretisere kven eller kva som har vore etterforska her i landet, av omsyn til fleire pågåande etterforskingar. Men ifølgje Europol har overvakinga av dei krypterte meldingane avslørt og forhindra mange kriminelle handlingar.

– Visse meldingar gav indikasjonar om svært nært kommande planar om valdelege lovbrot og utløyste umiddelbar handling, skriv Europol – EUs felles organisasjon for motarbeiding av kriminalitet og politisamarbeid.

Heller ikkje EU-organisasjonane vil vere konkrete på kva saker, kriminelle nettverk eller personar som er og har vore under etterforsking.

(©NPK)