Politiet frigir eigedommen til Tom Hagen

Drapssikta Tom Hagen (70) kjem til å flytte heim så fort som mogleg no som etterforskarane til politiet er ferdig på eigedommen i Sloraveien på Lørenskog.
innenriks

– Det vil nok ikkje ta veldig lang tid før han er på plass. Han synest det skal bli godt å komme heim, sa Hagens forsvarar, advokat Svein Holden, etter å ha gått gjennom huset på Lørenskog fredag.

Då hadde politiet kort tid tidlegare gått ut til pressa med informasjon om at dei var ferdig med arbeidet sitt i huset i Sloraveien, og at det derfor ikkje vil bli attrådd beslag i huset ytterlegare framover i tid. Det har gått neste fem månader sidan det vart teke beslag i huset.

– Det var på tide. Det har vore ein lang og krevjande periode for han å vere utan bustad. Vi håpar at politiet har gjort funn som kan bidra til å få denne saka vidare, sa Holden.

Han la til at huset i svært liten grad ber preg av at det har vorte nitid saumfare av kriminalteknikarane til politiet og etterforskarar i nesten eit halvt år.

Sikta for drap på kona

Tom Hagen er sikta for å ha drepe kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvann for snart to år sidan.

Han nektar straffskuld og stiller seg kritisk og uforståande til at politiet har teke beslag i bustaden hans i så lang tid. Politiet trur på si side bustaden kan vere ein åstad i den påståtte drapssaka.

Det er her dei mest vesentlege av bevisa som er kjende i offentlegheita, er funne – mellom anna fotavtrykk og mangel på avtrykk, såkalla slepespor som kan stamme frå Anne-Elisabeth Hagen, og det politiet trur er eit falskt brev med krav om løysepengar for kvinna.

– Tom Hagen har eit sterkt ønske om at politiet oppklarer saka, og håpar dei har gjort funn i bustaden som kan bidra til det, seier Holden.

Rekonstruerte rørsler

I godt over eit halvt år jobba etterforskarane etter ein teori om at ho var bortført, slik den innleiande etterforskinga tilsa, før dei i fjor sommar offentleg opna for at forsvinningssaka kunne vere ei drapssak.

Politiet held korta tett til brystet om kva undersøkingar og funn som er gjort i bustaden. Men ifølgje VG har etterforskarane nyleg mellom anna rekonstruert Anne-Elisabeth Hagens siste rørsler, basert på data frå helseappen i telefonen til kvinna.

– Politiet har gjennomført omfattande undersøkingar på eigedommen, men av omsyn til etterforskinga har vi ingen kommentarar til kva slags undersøkingar som er utførte, eller resultata av desse, seier Hemiø.

Bistandsadvokaten til Hagen-barna, Ståle Kihle, seier til VG at «det er på høy tid og svært fint for ham at han kan flytte hjem».

(©NPK)