Bertheussen avviste funn frå skriftekspertar

To skriftgranskarar som undersøkte eit trusselbrev som vart lagt i postkassa til Bertheussen og Wara, meiner det er sannsynleg at den tiltalte sjølv står bak.
innenriks

– Skriftanalysen er heilt absurd. Eg har ikkje skrive desse tinga, og korleis det kjennest å høyre desse tinga har eg ikkje ord for akkurat no, utbraut Laila Anita Bertheussen då ho vart beden om å kommentere analysane i retten fredag morgon.

Aktor Frederik Ranke spurde ut Bertheussen om trusselbrevet som vart funne i postkassa til sambuarparet om morgonen laurdag 2. mars i fjor. I brevet står det «Jævla rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

Knyter Bertheussen til brev

To skriftgranskarar har undersøkt brevet, og begge knyter Bertheussen til det. Den eine skriv at tilknytinga er sterk, og den andre konkluderer med at sannsynet er meir enn 50 prosent for at det er 55-åringen som sjølv skreiv brevet.

Funnet av brevet utløyste full utrykking frå Politiets tryggingsteneste (PST), og under brevet i postkassa vart det òg funne eit kvitt pulver av tablettar og natron som måtte undersøkjast før Wara og Bertheussen fekk røre seg.

Vil leggje fram reseptar

Tiltalte nekta for at ho har hatt noko som helst medverknad med brevet, at det vart lagt i postkassa og dessutan pulveret.

I retten opplyste ho at ho av redsel for lekkasjar hos PST har hatt problem med å gi frå seg helsemateriale, men at ho no har bede legen sin om å leggje fram reseptar ti år tilbake i tid.

– Håpar at det ikkje lek, sa ho.

Ifølgje Bertheussen har ho ikkje fått skrive ut tablettane som det kvite pulveret bestod av.

Avviste tidshol

Bertheussen måtte fredag også svare på spørsmål om kvifor ho tilsynelatande brukte veldig lang tid på å køyre den 5,4 kilometer lange strekninga frå Smestad gjenbruksstasjon om kvelden 11. februar i fjor. Då ho kom heim, hang eit slep på 7 meter og med tre flasker fast bak på bilen. I to av flaskene var det bensin.

Ein vesentleg del av argumentasjonen til aktoratet i saka kviler på registreringar som er funne i helseappen i Bertheussens Iphone. Den har målt rørsle eller skritt frå eigaren på tidspunkt der bilen kan eller må ha vore i rørsle og Bertheussen sat bak rattet.

I retten fredag forklarte Bertheussen dei tilsynelatande litt underlege mønstera i rørslene med helseplagene sine. Den 55 år gamle kvinna er sterkt prega av revmatiske plager og har dei siste dagane måtta bruke krykkje i retten.

– Eg kan jo ikkje sitje. Så veldig ofte når eg køyrer, så står eg, og då dunkar eg i golvet med beinet, sa Bertheussen som forklaring på dei litt uforklarlege registreringane i telefonappen.


(©NPK)