Frp vil sikre hjelp til Norwegian

Frp pressar regjeringa for å sikre at Norwegian held seg på beina, men meiner selskapet sjølv og kreditorane deira òg må bidra meir.
innenriks

Frps nestleiar Sylvi Listhaug møtte tysdag samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) for å diskutere ytterlegare hjelp til Norwegian.

– Det var eit nyttig møte. Vi kjem til å møtast fleire gonger framover for å diskutere dette, seier Listhaug til NTB.

Ho seier ho fryktar monopolsituasjon i luftfarten i Noreg dersom Norwegian går konkurs. Det vil bety dårlegare og dyrare flytilbod, særleg i distrikta, åtvarar ho.

Hemmelege forslag

Men ho vil ikkje seie noko om kva slags tiltak Frp meiner regjeringa bør stille opp med eller kor mykje pengar staten skal bruke på dette og viser til at flyselskapet er børsnotert.

– Alt som blir sagt i offentlegheita, kan påverke aksjekursen. Men vi har lagt fram ønska våre, og vi er nøydde til å diskutere dei med regjeringa, seier Listhaug.

Ho meiner norske politikarar må komme Norwegian til unnsetning, sidan SAS har fått krisehjelp frå Sverige og Danmark. Samtidig åtvarar ho flyselskapet om at dei ikkje kan lene seg tilbake og vente på at politikarane skal redde dei.

– Selskapet og kreditorane må bidra meir, seier ho.

– Eg veit at dette er kompliserte spørsmål. Det er ikkje ei løysing at staten skal ta all jobben, understrekar ho.

– Krevjande

Flybransjen er hardt ramma av koronakrisa. Regjeringa har gitt flyselskapa ei lånegarantiordning og unntak frå konkurransereglane. staten betaler dei òg for å halde drifta i gang på viktige lokale og regionale ruter, som ikkje lønner seg.

Samferdselsministeren seier han er glad for å ha dialog med Stortinget om situasjonen.

– Luftfarten opplever svært krevjande tider, påpeikar Hareide.

Saman med næringsminister Nybø har Hareide hatt møte både med Norwegian og SAS, og dei skal møte Widerøe 6. oktober. Møta har komme i stand på initiativ frå flyselskapa.

(©NPK)