John Arne Riise oppmodar til brot på koronareglane i breiddefotballen

Flint Tønsberg-trenar John Arne Riise har oppmoda divisjonskollegaene sine om å bryte forbodet mot fullkontaktstrening for vaksne i breiddefotballen
sport

Det kjem fram av ein e-post TV 2 har fått tilgang til.

– Eg meiner vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør frå i morgon (måndag) trene normalt som ein protest mot den urettferda vi alle føler. Regjeringa snakkar om kor viktig breidda er heile tida, vel, handling seier meir enn ord! skriv Riise til trenarkollegaene i 3. divisjon, avdeling 2.

Bakgrunnen i saka er at det ikkje blir noko ytterlegare opning av breiddefotballen før tidlegast i august, noko som har fått Fotball-Noreg til å rase. Medan barn og ungdom under 20 år kan drive fullkontaktstrening og snart spele kampar, er det same berre tillate på dei tre øvste nivåa til herrane og dei to øvste nivåa til kvinnene.

NFF rår mot

Måndag gjekk Norges Fotballforbund ut og åtvara mot nettopp slike demonstrasjonar som Riise spør etter.

– Vi fryktar at ein slik demonstrasjon kan skape unødvendig splittingar mellom ulike lag internt i ligaene, og dessutan mellom NFF sentralt og klubbane. NFF vil i utgangspunktet ikkje ha moglegheit til å kontrollere og følgje opp brot på eit regelverk som ikkje er knytt til regelverket til fotballen, skreiv generalsekretær Pål Bjerketvedt i eit brev.

Same dagen var Kari Lindvik i Divisjonsforeningen i kontakt med fem–seks klubbar om brot på regelverket. Kva klubbar det gjeld, ønskte ho ikkje å seie, men dei var «mest frå Austlandet og hovudsakleg i Oslo».

Raja: – Må ha tillit

Kulturminister Abid Raja (V) seier at han gjerne vil opne breiddefotballen meir, men at «vi har ein vanskeleg situasjon med covid-19 som vi alle må innretta oss etter».

– Eg kan ikkje anna enn å seie at vi må ta smittevernomsyn, og vi må ha tillit til (Bjørn) Gullvåg, (Camilla) Stoltenberg, (Espen) Nakstad og dei andre helsetoppane som samrøystes og eintydig har bede oss om ikkje opne opp meir før ein ser korleis dette utviklar seg. Då gjer vi klokt i å ha is i magen, held Raja fram.

Riise ønskjer ikkje å kommentere saka overfor TV 2. 39-åringen har spelt 110 landskampar for Noreg, noko som er flest på herresida. Han spelte for den engelske storklubben Liverpool frå 2001 til 2008.(©NPK)