Sjå oversikta for april:

Omsette eigedomar

Kreditering: Statens kartverk/Norkart

Nyhende

Sunnmøringen gir deg her oversyn i tekst og kart over kjøp, sal og overdraging av eigedomar i kommunen i april 2018.

Bruk kartet til å sjå kva eigedomar som blei selt, kvar dei ligg og kva sum dei vart omsett for. Klikkar du på kartet kan du sjå nærare på eigedomane innanfor klynga. Du kan også sjå historisk omsetning for dei ulike eigedomane.

Sjå kart, foto eller hybrid

Du kan zoome inn og ut med scrollehjulet på musa, eller med knappen oppe til ventre i kartet. Oppe til høgre kan du velje ein annan type visning, som foto og hybrid. Klikk og hald i kartet, og du kan flytte biletet innanfor ramma.

Norkart AS har laga karttenesta basert på opplysningar som er registrert hos Statens kartverk.