Sjå oversikta for mai:

Omsette eigedomar i Stranda kommune

Nyhende

Sunnmøringen gir deg her oversyn i tekst og kart over kjøp, sal og overdraging av eigedomar i kommunen i mai 2018.