Arbeidsløysa i august

Størst nedgang i Stranda

  Foto: Børge Sandnes/Colourbox.com

Nyhende

NAV sitt oversyn over talet på heilt ledige i august månad, syner klart størst nedgang i talet på heilt ledige i Stranda.