Grand Hotel må vike for å gje plass til nytt miljøhotell

Held fast på hotell-riving

Flakk-familien har ikkje endra planane om å rive det gamle Grand Hotel på Hellesylt. Tomta skal gje plass til eit moderne miljøhotell.

Riving Knut Flakk (tv) meiner det er aukande forståing mellom dei som kjenner tilstanden til det gamle Grand Hotel at det må rivast. Her er han saman med dottera Maria Lilly Flakk i ved området der det nye hotellet skal reisast.   Foto: Foto: Terje Engås (Sunnmørsposten)

Nyhende

– Det er litt påtakeleg at dei fleste som uttalar seg om denne saka ikkje veit kva dei snakkar om, seier Knut Flakk til Sunnmøringen. Han syner mellom anna til den underskriftskampanjen mot riving som har gått føre seg. Også einskilde lokale representantar har uttalt seg sterkt kritisk både til riving og planane om det nye hotellet.

Avgrensa verdi

– Kritikarane ser berre det gamle hotellet frå utsida. Då ser det tilforlateleg ut som eit gammalt fint sveitserstil-hotell. Hadde dei kjent til realitetane, så er biletet eit heilt anna. Dei som har vore med på synfaring har fått eit vesentleg meir nyansert bilete. Den arkitektoniske verdien er svært avgrensa.