Norsk Sjømat

Omsetnad på over 4 mrd

Konsernet Norsk Sjømat vil passere fire milliardar kroner i omsetnad i år. I fjor var omsetnaden på 2,6 milliardar.

Intervju Bladet «Norsk Fiskerinæring» brettar i siste utgåve ut eit stort intervju over 16 sider med konsernsjef Per Magne Grøndahl i Norsk Sjømat på Stranda. Konsernet tok i fjor over delar av det store Nordgård-konsernet i Nord-Norge.   Foto: Faksimile "Norsk Fiskerinæring"

–Norsk Sjømat er eit ynda oppkjøpsobjekt, og vi har hatt mange beilarar

Per Magne Grøndal til "Norsk Fiskerinæring"
Nyhende

Mykje av grunnen til dette er at konsernet får full utteljing av oppkjøpet av Nord-Norges nest største fiskeriselskap, Nergård.