Domfelt for oppbevaring av våpen

Ein mann er dømt til samfunnsstraff for oppbevaring av ei stor mengde våpen og ammunisjon.

En Sunnmøring er dømt for å ha ulovlege vapen.  Foto: Stig Vågnes, Sunnmørsposten

Nyhende

Mannen har oppbevart totalt 235 skytevåpen, samt 27.000 skarpe skot og 35 kilo krut, utan å ha lovleg våpenkort for korkje ammunisjon eller våpena. Mesteparten av våpena var i utgangspunktet heller ikkje registrert, og sikta sørga ikkje for etterregistrering. Våpena har dels vore oppbevart i våpenskap og dels i eit kott.