Aukande forureining

Svovel i verdsarvfjorden

Målingar av lufta i Geirangerfjorden i sommar syner for første gong spor av svovel.

Vaktarar Kathrin Blomvik (direktør) og Merete Løvoll Rønneberg (ansvarleg utstilling) meiner Stranda kommune ikkje tar alvorleg nok si rolle når ein ikkje gjer tiltak for å redusere forureininga frå cruiseskip. No kan det sjå ut til at også svovel blir eit alvorleg problem.   Foto: Johan Behrentz

Nyhende

– Dette er oppsiktsvekkjande, og vi er spente på kommentarane til Folkehelseinstituttet.