Brim Explorer

Tribuneplass i fjordane

Turistselskapet Brim Explorer ønsker å byggje fleire miljøvennlege skip. Verdsarvfjordane er aktuelle.

Design Sunnmøringen Einar hareide har teikna det miljøvennlege skipet «Brim», som er under bygging ved Maritime Partner i Ålesund. Det skal i første omgang bringe turistar ut i havet ved Lofoten og Troms, men selskapet vurderer fortløpande om ein skal investere i fleire skip som mellom anna kan nyttast i verdsarvfjorane.  Foto: Hareide Design

Denne designen utfordrar vi det etablerte skipsmiljøet

Espen Larsen-Hekkebo
Nyhende

– Førebels har vi berre eit skip i bestilling, men vi vurderer løpande å investere fleire skip, men seier økonomidirektør Espen Larsen-Hakkebo til Sunnmøringen.