Budsjett 2019

Betalingssatsar barnehagar og skulefritidsordning

  Foto: Arkiv

Nyhende

Formannskapet handsamar måndag budsjettet for 2019. Framlegg til betalingssatsar for barnehagar for 2019 vart tysdag handsama i helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK), og utvalet si tilråding til formannskapet var samrøystes.