Budsjett 2019

Betalingssatsar helse og omsorg

ARKIVFOTO 

Nyhende

Måndag handsamar formannskapet rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019. Eldrerådet, rådet for funksjonshemma og helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) har alle handsama framlegg til betalingssatsar for helse- og omsorgstenester i Stranda kommune.