Rent Nordvest AS

19 tilsette mistar jobben

Rent Nordvest AS på Stranda legg ned verksemda. 19 tilsette mistar jobben.

Underskot Det var ikkkje grunnlag for vidare drift etter at Rent Nordvest AS har gått med underskot sidan starten. 

Nyhende

– Det var ikkje grunnlag for vidare drift. Det har ikkje vore overskot i verksemda sidan Rent Gruppen overtok drifta etter det tidlegare Breeze Farstad for 12 år sidan, seier styreleiar Arve Skorstad til Sunnmøringen.