Kulturarv skal trekkja turistar til Møre og Romsdal

Framste Herdalsdalsvatnet: Skodda har lagt seg over Framste Herdalsvatnet ein sein onsdagskveld. I vatnet er det krede å få - og det er benkar tilgjengeleg langs vatnet for slitne turføter og svoltne magar.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Møre og Romsdal skal gjera kulturturisme til ei heilårsnæring i fylket. Historiske gåruter er ein viktig del av satsinga.

– Me har adoptert regjeringa sitt mål om kulturturisme som heilårsnæring. No brettar me opp ermane og startar arbeidet med skapa verdiar av kulturarven, ta vare på og bruke han, seier kultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.