Kulturarv skal trekkja turistar til Møre og Romsdal

Framste Herdalsdalsvatnet: Skodda har lagt seg over Framste Herdalsvatnet ein sein onsdagskveld. I vatnet er det krede å få - og det er benkar tilgjengeleg langs vatnet for slitne turføter og svoltne magar.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Møre og Romsdal skal gjera kulturturisme til ei heilårsnæring i fylket. Historiske gåruter er ein viktig del av satsinga.