Vassbrotet i Langlovegen

Sender erstatningskrav til kommunen

Nyhende

Tre grunneigarar i Langlovegen har sendt erstatningskrav til Stranda kommune etter vassbrotet i Langlovegen 1. november.