Nedskjæringar i Helse Møre og Romsdal

Helseministerens ansvar

  Foto: Arkivfoto: Johan Behrentz

Nyhende

No må helseministeren stå fram og ta det politiske ansvaret for krisa i sjukehussektoren.