Nordfjordeid tilrådd nedlagt

Konsulentrapport tilrår å stengje 19 trafikkstasjonar

Ein konsulentrapport foreslår å leggje ned 19 av dei 82 trafikkstasjonane til Vegvesenet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK 

Nyhende

Trafikkstasjonane i distrikta har for lite å gjere. Eit konsulentselskap tilrår å leggje ned 19 av dei 82 trafikkstasjonane til Statens vegvesen fram mot 2023, ifølgje Klassekampen.

Effektiviseringsgevinsten kan vere på mellom 360 og 404 millionar kroner med full effekt frå 2023, ifølgje ein rapport som Capgemini Consulting har laga på oppdrag frå Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har no sendt rapporten vidare til Vegvesenet, som skal foreslå ein ny tenestemodell på trafikant- og køyretøyområdet innan 10. mai.