Debatten om folketalsutviklinga i Stranda

– På Stranda kan vi leve ut draumen vår

– Vi lova oss sjølve at om vi først skulle flytte til utlandet, skulle vi følgje draumane våre der. Og draumane har vi kunne realisere fullt ut på Stranda, seier Donka Petkova.

TRIVS GODT: Tomasz Cybulski og kona Magdalena har kjøpt hus og busett seg på Stranda, og fortel at dei trivs godt i kommunen. Han peiker på språk som nøkkelen for å integrere seg i lokalsamfunnet, men stiller seg kritisk til prisen på språkkursa som blir tilbode.  Foto: Privat

Nyhende

Ein forskar har meint at kommunar bør fokusere på å få arbeidsinnvandrarar til å bli verande, om ein ønskjer å auke folketaIet.