Ønsker å arrangere storstilt aksjon

Strandrydding langs verdskjende fjordar

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv har utarbeida eit prosjekt for å gjere fjordane rundt verdsarvområdet reinare.

Rollefigurar: Peggy Plast og Dustin Dust er figurar i miljøaksjonar prosjektet skal sette i verk for skular og barnehagar.  Foto: SGV/Alfred Nilsen

Nyhende

Prosjektet er kalla «Strandrydding langs verdskjende fjordar» og omfattar 9 bygdelag, 3 verdsarvfjordar samt delar av Norddalsfjorden og ved munninga av Storfjorden. Det er eit prosjekt som er tenkt gjennomført i 2019 med både opprydding og førebyggande tiltak.

Omfattande geografi

Oppryddingstiltaka omfattar strandrydding i bygdelaga Geiranger, Hellesylt, Stranda, Valldal, Fjøra, Tafjord, Norddal og Eidsdal. For å få størst mogleg resultat håpar dei å få med seg alt frå barnehagar, skular til idrettslag og næringsliv. Rydding og søk i utilgjengelege område er planlagd gjennomført med hjelp av båt. Å knyte til seg dykkarar for å rydde inste delen av strandsonene er også ein del av prosjektet. Samlestasjonar må på plass og eit samarbeid med Årim om innsamling og sortering av avfallet likeins.