Ønsker å arrangere storstilt aksjon

Strandrydding langs verdskjende fjordar

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv har utarbeida eit prosjekt for å gjere fjordane rundt verdsarvområdet reinare.

Rollefigurar: Peggy Plast og Dustin Dust er figurar i miljøaksjonar prosjektet skal sette i verk for skular og barnehagar.  Foto: SGV/Alfred Nilsen

Nyhende

Prosjektet er kalla «Strandrydding langs verdskjende fjordar» og omfattar 9 bygdelag, 3 verdsarvfjordar samt delar av Norddalsfjorden og ved munninga av Storfjorden. Det er eit prosjekt som er tenkt gjennomført i 2019 med både opprydding og førebyggande tiltak.