Auka nedbørsmengde og auka temperaturar

Vêret i vinter

Meteorologisk institutt er ute med statistikk over temperatur og nedbør for vintermånadane desember til februar.

Ujamt vêr: Vintermånadane baud på mykje ulikt vêr. Fellesnemnaren var at det i vintermånadane kom meir enn normalt nedbør og det var varmare i kommunen mål mot normaltemperatur.  

Nyhende

Statistikken samanliknar temperatur og nedbørsmengda i dag sett opp mot normalperioden som er sett frå 1961–1990. På landsbasis kom det i vintermånadane 120 % av normalen med ein maksimum nedbør på 145 % og minst nedbør på 45 % av normal nedbør.