Møte i MK torsdag

Tilrår løyving til hurtigladarar

Nyhende

Rådmannen tilrår at Stranda kommune løyver 200.000 kroner til to hurtigladarar for elbil i Stranda tettstad.