Framtida til Liabygda skule

Kommunestyret har talt

Liabygda skule: Formannskapet tilrådde fire mot tre røyster at småskulen, 1. til 4. trinn, ved Liabygda skule blir samlokalisert med barnehagen i skulebygget, og at mellomtrinnet blir ført over til Ringstad skule frå skuleåret 2019/2020. arkivfoto  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Kommunestyret vedtok onsdag ettermiddag med fjorten røyster å samlokalisere Liabygda skule sine småtrinn-elevar på 1. til 4. trinn med Liabygda barnehage på Liabygda skule.