Løypetrasèane i Hevsdalen

- Grunneigarane er ikkje rådspurde

  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyhende

Fleire grunneigarar har reagert på sakshandsaminga rundt gjennomgangen av løypetrasèane i Hevsdalen.