Reiselivsnæringa på Vestlandet står framfor eit vegval

Hellesylt sentrum. Arkivfoto: Svein Lunde  Foto: Svein Lunde

Nyhende

Ein rapport foreslår tre moglege framtider for reiselivsnæringa på Vestlandet. Kva veg næringa vel, vil påverka reiselivet i regionen i åra som kjem.