Sjå kommunestyret direkte

Nyhende

Kommunestyremøtet finn stad i dag frå klokka 15:00 i Storfjord Kulturhus. Du kan sjå direktesendinga frå kommunestyret her

Saksliste:

038/19 - 19/5172 - Godkjenning av innkalling og saksliste

039/19 - 19/5173 - Referatsaker

  • 006/19 - 19/3406 - Geiranger IL - søknad om å få skifte namn på idrettsanlegg

040/19 - 19/5108 - Organisering, drift og investeringar - omgjering til oppvekstsenter i Liabygda

041/19 - 19/3418 - Aroma Kafe Mariya Pavlova Vasileva - Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 og 2

042/19 - 19/5234 - Kommunereform - Vidare prosess