Vedlikehaldsetterslep på 220 milliardar for vassforsyningsanlegg

Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Det totale etterslepet på vedlikehald av kommunale vassforsyningsanlegg er på heile 220 milliardar kroner ifølgje ei nyleg kartlegging.