Naturvernforbundet i Ørsta og Volda

Vandring langs Langedalselva

Ønsker å synleggjere verdiane i vassdraget.

Langedalsvassdraget: Naturvernforbundet i Ørsta og Volda inviterer til vandring langs Langedalsvassdraget, med Helge Kvam Karbø som guide. Nokre stikkord er fossekall, oter, bekkekløft, fossesprøytsoner og elvejuv. 

Nyhende

Ei av elvestrekningane styresmaktene har sagt skal få renne fritt er nettopp Langedalsvassdraget. Naturvernforbundet i Ørsta og Volda ønsker å synleggjere nokre av verdiane i Langedalsvassdraget på Hellesylt.