Naturvernforbundet i Ørsta og Volda

Vandring langs Langedalselva

Ønsker å synleggjere verdiane i vassdraget.

Langedalsvassdraget: Naturvernforbundet i Ørsta og Volda inviterer til vandring langs Langedalsvassdraget, med Helge Kvam Karbø som guide. Nokre stikkord er fossekall, oter, bekkekløft, fossesprøytsoner og elvejuv.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Ei av elvestrekningane styresmaktene har sagt skal få renne fritt er nettopp Langedalsvassdraget. Naturvernforbundet i Ørsta og Volda ønsker å synleggjere nokre av verdiane i Langedalsvassdraget på Hellesylt.