Ute på synfaring

Fast utval for plansaker var på synfaring på Ljøen i tilknyting detaljregulering av Ljøen.

Fast utval for plansaker var på synfaring på Ljøen knytt mot detaljregulering av Ljøen som Flakk-gruppen har sett i gang.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Flakk-gruppen har sett i gang oppstarten av detaljregulering av hotell på Ljøen. Utvalet for plansaker var på lokasjonen og gjekk stigen til Spønhaugen der kjentmann Erling Ljøen fortalde kort historikk om området. Vidare gjekk turen utover dei 80 år gamle restane av den påstarta vegen.