Sjå oversyn over selde eigedommar

Nyhende

Nymarkvegen 13 (Gnr 52, bnr. 64) er overdratt for kr 260.000 frå Oddrun J Aabø-Evensen og Otto Andreas Opshaug til Leif Eldar Opshaug