Nye grenser ute på høyring

Justering av hjortevald

Stranda kommune sender no ut varsel om høyring på nytt teljande areal på hjortevalda.

Hjort: Areala for dei ulike hjortevalda er no gått gjennom av kommunen og skal no vere riktig og rettferdig utarbeidd. 

Nyhende

Kommunen nyttar seg av arealressurskart – Ar5 når dei no har utarbeidd eitt riktig og rettferdig teljande areal. Dei har fått signal frå Fylkesmannen om at dette er korrekt måte å arbeide på.