Har kåra dei 10 beste barnebøkene på nynorsk

Løftar opp nynorsken

Som ein del av Bokåret 2019 har ein jury nominert ti av dei beste nynorskbøkene for barn.

Juryen samla for å plukke ut dei ti beste barnebøkene på nynorsk.  Foto: Ingvild Myklebust Hovden, Nynorsksenteret

Nyhende

Nynorsksenteret, Pirion, Framtida.no og Framtidajunior.no står bak nomineringa av dei ti bøkene som barn og unge frå heile landet har føreslått.