Val av leiar for kontrollutvalet i Stranda kommune

Frp fremjer lovlegklage til Fylkesmannen

Kontrollutvalet: Avtroppande leiar Inge Gjærde (H) og kontrollutvalssekretær Bjørn Tømmerdal. Gjærde fråtrådte som kontrollutvalsleiar etter kommunevalet, og kommunestyret har vedteke at Helge Kvame (Ap) skal ta over dette vervet. Det har Frp no fremja lovlegklage på.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Framstegspartiet på Stranda har fremja lovlegklage på val av leiar i kontrollutvalet.