Krystallklår tale frå Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK)

– Stranda skal ha NAV

Samrøystes: HOK gjekk tysdag samrøystes inn for at eit felles NAV-kontor for Stranda og Sykkylven må plasserast i Stranda tettstad. arkivfoto 

Nyhende

Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) går samrøystes inn for at ved ei samanslåing av Sykkylven og Stranda NAV-kontor, skal kontoret liggje i Stranda tettstad.