Ein tredel av hjortekvoten fylt opp

Ventar på fullmånen

Av dei totalt 897 hjorteløyva er det no skotne 322 hjort.

Store skilnader: I Strandadalen er det lite uttak av dyr sett ut ifrå kvoten. I Sunnylven er det skote større del av kvoten. Arkivfoto 

Nyhende

Dei fleste hjortevalda har skote ein tredjedel av kvoten, men det er store skilnader.