Flytting av tannhelsetenesten

- Vi treng større fagmiljø

Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Morten Larsen, administrasjonsleiar hjå fylkestannlegen, har fått spørsmål frå Sunnmøringen om kuttforslaga til fylkesrådmannen. Han stadfester at det isolert sett blir dyrare å leggje ned fylket sin tannklinikk på Stranda, men seier at tanken bak kuttforslaget isolert sett ikkje handlar om økonomi men om større og meir robuste fagmiljø.