Tinglysningar i Stranda kommune

Desse eigedommane vart selde i november

Nyhende

Dalevegen 83 (Gnr 52, bnr. 84) er seld for kr 900.000 frå Kissor Jeyabalan, Mithursan Jeyabalan og Thugica Jeyaba-lan til Edvinas Sagalovas og Monika Nekrasaite (28.11.2019)